English version below polish version

Opis projektu

Wyślij poglądowe zdjęcia lub opis projektu. Na tej podstawie dokonamy wyceny wzorów (koszty szablonów zaczynają się od 190 zł netto; odszycie wzorów wyniesie 50% ceny szablonu).

Formularz zamówienia

Wypełnienie formularza jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia. Rozpoczyna ono proces realizacji projektu. Na tym etapie można określić termin planowanego zakończenia produkcji.

Modyfikacje projektu

Wszelkie zmiany dotyczące przebiegu projektu należy ująć w edytowanym formularzu. Modyfikacje przekazane w treści maila lub telefonicznie nie będą brane pod uwagę.

Minimum produkcyjne

50 szt. na model i kolor (10 szt. rozm. XS, 10 szt. S, 10 szt. M, 10 szt. L, 10 szt. XL).

Rysunek techniczny

Na życzenie klienta przygotowujemy rysunek techniczny, czyli profesjonalną dokumentację kolekcji. Cena rysunku zaczyna się od 60 zł netto za model.

Stopniowanie szablonu

Pora na stopniowanie szablonu rozmiarów dla każdego modelu (90 zł netto/ szt. + koszt dzianiny, jeśli nie została dostarczona przez Klienta).

Jakość materiału

Firma 4lans nie bierze odpowiedzialności za jakość dostarczonego materiału.

Odszycie pilotów

Odszywamy piloty, czyli wszystkie rozmiary w danym modelu (doliczamy 50% ceny szablonu).

Czas realizacji sampli

Czas oczekiwania na sample to 2-3 tyg. od momentu wpłaty zaliczki.

Usługa digitalizacji

Oferujemy opcję digitalizacji – cena do uzgodnienia.

Dodatkowe przeszycia

Koszt szablonów uwzględnia tylko jedno przeszycie - każde kolejne jest dodatkowo płatne.

Wysyłka i brandowanie

Przygotowanie wysyłki - 0,5 zł/ szt. Usługa brandowania - 1 zł/ szt.

Rabat dla większych zamówień

Oferujemy rabat przy większym zamówieniu.

Czas realizacji

Czas oczekiwania na produkcję – do uzgodnienia.

Szczegóły zamówienia

Nie zaczynamy pracy bez dostarczenia formularza zamówienia, metek, dodatków krawieckich i informacji o materiale.

Wpłata zaliczki

Przed produkcją prosimy o wpłacenie zaliczki w wysokości 30% kosztów całkowitych.

Dostarczenie zamówienia

Wysyłamy 60% produkcji - resztę nadajemy po uregulowaniu całej faktury.

Kontakt mailowy

Zachęcamy do kontaktu mailowego: biuro@4lans.pl


English version

Project description

Send us photos, drawings, or descriptions of your project. Based on that we will estimate the costs of sewing pattern creation (they start at PLN 190 net; sewing of the samples is 50% of the sewing pattern creation cost).

Order form

Filling in the form is synonymous with placing the order. It starts the order realization process. At this stage, we can estimate the time in which the order can be completed.

Production minimum

50 pcs per model and colour (10 pcs size XS, 10 pcs size S, 10 pcs size M, 10 pcs size L, 10 pcs size XL.

Technical drawing

At the client's request, we can prepare a technical drawing and professional documentation of the collection. The price of the drawing starts from PLN 60 net per modell.

Grading of the sewing pattern

Grading of the patterns for each model starts at PLN 90 net per piece + fabrics costs if it was not provided by the client.

Quality of the fabrics

4Lans does not take responsibility for the quality of fabrics provided by clients.

Pilot sewing

Making of the pilot items (all sizes in each model; price is based on sewing pattern cost + 50%).

Samples realization time

2 - 3 weeks from the moment of the payment of the advance.

Digitization service

We offer our clients a digitization service - price negotiable.

Additional sewing

The cost of templates includes only one sewing - each subsequent one is charged additionally.

Postage and branding

Postage preparation - PLN 0,5 per piece. Branding service - PLN 1.00 per piece.

Bulk order discoun

We offer a discount on bulk orders.

Lead time

The waiting time for the completion of the production - is to be confirmed by both sides.

Order details

We do not start work without providing an order form, tags, sewing accessories, and information about the material.

Advance payment

Before we start the production, it is required to pay an advance fee of 30% of the total amount.

Order delivery

We send 60% of the production and the rest is sent after the entire invoice is paid.

Email contact

Please feel free to contact us via emailbiuro@4lans.pl